• Sunday, 22 July 2018
 • INFO TERKINI

  Kepala Badan


  Nama: Drs. H. Rusdjiman Soemaatmadja, M.Si
  Jabatan: Kepala Badan
  NIP : 19571023 198103 1 009
  Pangkat / Golongan : Pembina Utama Madya /IV.d
  TTL : Ciamis, 23 Oktober 1957
  Alamat: Ciceri Permai Blok C8 No. 2 RT/RW. 01/14 Kel. Sumur Pecung Kota Serang
  Pendidikan Terakhir: S2 


  Jadwal Sholat


  Prakiraan Cuaca


  Twitter


  Facebook